Ny Kemikalieskatt på hemelektronik 

Från och med den 1 juli infördes en kemikalieskatt på hemelektronikprodukter och vitvaror som innehåller vissa flamskyddsmedel,  vilka har som syfte att skydda mot brand. Skatten har som huvudsyfte – att minska förekomst, spridning och exponering av mängden flamskyddsmedel i svenska hushåll. 

 

Hur beräknas skatten ?

Skatten beräknas på varornas nettovikt (varans vikt utan emballage) och är 8 kronor per kilogram (kg) för vitvaror och 120 kronor per kilogram (kg) för övrig elektronik (datorer). Skatten kommer att begränsas till max 320 kronor per vara, exklusive moms. Från onsdag 9/8 kommer skatten att inkluderas i alla våra priser.

Källa: Skatteverket

Räknexempel:  Dator som väger 1,9kg (1,9x120=228) Kemikalieskatt:  228 exkl moms 
                         Dator som väger 3,5kg (3,5x120=420) Kemikalieskatt:  320 exkl moms (maxbelopp)
                         Surfplatta som väger 0,5kg (0,5x120=60) Kemikalieskatt:  60 exkl moms
 

Flamskyddsmedel

Flamskyddsmedel används för att fördröja eller hindra att ett material börjar brinna och finns i bland annat elektroniska produkter. Vissa flamskyddsmedel är hälso- och miljöfarliga och en del är misstänkt hormonstörande. Det finns flera hundra olika sorters flamskyddsmedel, och flera av de allra farligaste är idag förbjudna i elektriska samt elektroniska varor. 

Källor: Kemikalieinspektionen

Mer information